כל מה שרציתם לדעת על ת.ב.ע – יורם קראוס מנכ"ל חברת SMS

יורם קראוס, מנכ"ל חברת SMS – כל מה שרציתם לדעת על ת.ב.ע ולא העזתם לשאול

רקע כללי:

"הת.ב.ע", או בשמה המלא – "תוכנית בניין עיר", היא אחד הדברים היותר חשובים שיש לבדוק לפני שקונים דירה/בית או כל נכנס נדל"ני, אומר יורם קראוס. "בלשון החוק נקראת הת.ב.ע – "תוכנית",  וזוהי בעצם תמונת המצב העתידית של הנכס. כלומר, התוכנית שבאה להסדיר את ייעודי הבנייה המותרים בשטח מסוים. הת.ב.ע נגזרת מתוכניות המתאר הארציות והמחוזיות, כאשר לכל רשות בארץ קיימת תוכנית שכזו, המפרטת את התוואי התכנוני העכשווי ואת מה שמתוכנן בעתיד בישוב מסוים. באמצעות הת.ב.ע תוכלו לדעת מה מתכננים לבנות ולהקים בסביבה, מתי, כמה ואיך".

יורם קראוס מייסד ומנכל חברת SMS

"הת.ב.ע. מורכבת משני מסמכים", ממשיך יורם קראוס להסביר, "האחד הוא ה"תשריט" והשני ה"תקנון".

 התשריט:

"זוהי בעצם מפה, המשורטטת על רקע מפת מדידה ומציירת את תמונת המצב העתידי של העיר/יישוב", מפרט יורם קראוס. "במפה הזו ניתן לראות את המגרשים השונים, מיקומם, גודלם וייעודם. בנוסף מסומנים בה השטחים הירוקים, השטחים המתוכננים לבנייה עתידית וכן, הכבישים שנמצאים בתכנון ואלה הנמצאים בהקמה. עוד מסמנים בתשריט מבני הציבור שעומדים לבנות באזור וכל התוואי התכנוני הקיים וזה המתוכנן בעתיד. כל המרכיבים של מפת התשריט מסומנים בצבעים מוסכמים, הקבועים בתקנות התכנון והבנייה".

 התקנון:

"החלק השני של הת.ב.ע., נקרא כאמור "תקנון". בשונה מהתשריט, התקנון איננו מפה, אלה מסמך כתוב והוא כולל את הפרטים הטכניים, כמו הגושים והחלקות בשטח, הבעלות על כל שטח ושטח וכן השטח המינימאלי שהותר לבנייה במגרש נתון" מסביר יורם קראוס. "בנוסף, יש בתקנון התייחסות להוראות הבנייה בשטח, כגון: זכויות הבנייה ואחוזי בנייה שאושרו בתוכנית, צורת הבנייה שאושרה, כמו גם התייחסות למרפסות, לגובה המאושר לבנייה, צורת הגימור המותרת, תוספות הבנייה וכד'.

"אגב, מציין יורם קראוס, במקרה של סתירה בין התשריט לבין התקנון – מתיישרים על פי התקנון הכתוב והוא זה שקובע".

קישורים שימושיים:
יורם קראוס – אינסטגרם